Del artikel Print
Allerød Kommune først med dobbeltporøs filtreringsanlæg

Allerød Kommune først med dobbeltporøs filtreringsanlæg

Allerød Kommune gør som den første kommune i Danmark brug af dobbeltporøs filtrering som led i klimatilpasningen.

Allerød Kommune har ligesom mange andre kommuner haft problemer med skybrud, hvor de medfølgende oversvømmelser har lagt et voldsomt pres på kloaknettet.

 

Disse problemer ønsker kommunen nu at komme til livs, og et af virkemidlerne er den nye teknologi dobbeltporøs filtrering. Teknologien udmærker sig ved både at forsinke vandet og fjerne forureningspartikler. Den er udviklet på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet i samarbejde med en række partnere.

 

"Dobbeltporøs filtrering er grøn teknologi, som gør det muligt at genbruge det snavsede regnvand, der strømmer af fra eksempelvis veje eller parkeringspladser efter et skybrud. Filtrene renser vandet ved at efterligne naturens egne processer såsom sedimentering og biologisk nedbrydning. Klimatilpasningen sker dermed på en forsvarlig måde for naturen," fortæller Marina Bergen Jensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

 

I Allerød Kommune skal det dobbeltporøse filtreringsanlæg suppleres med nye oversvømmelsesarealer og regnvandsbassiner, som skal hjælpe med at klimasikre kommunen. Herved opnås et system, hvor klimatilpasning og biodiversitet går hånd i hånd.

 

"Målet med vores dobbeltporøse filtreringsanlæg er at aflaste vores kloaksystemer for de store mængder regnvand. Men samtidig kan vi etablere et nyt habitat i form af vandhuller med høj vandkvalitet. Den kvalitet kan vi få fra det nye anlæg. Og når vandet løber videre fra vandhullet ned i et nærliggende vandløb, vil det også her være særdeles rent. Vi får altså gjort kommunen mere klimarobust, og samtidig styrker vi den lokale natur," fortæller Vand- og Naturprojektleder i Allerød Kommune, Ole Dahlqvist Sørensen.

 

Det er virksomheden Watercare, der leverer dobbeltporøs filtrering til Allerød Kommune, og det nye anlæg forventes at blive etableret i de første måneder af 2015.

 

Kilde: allerødnyt