Del artikel Print
Nyt stort natur- og klimatilpasnings-projekt ved Gladsaxe Stadion

Nyt stort natur- og klimatilpasnings-projekt ved Gladsaxe Stadion

Onsdag 21. maj tog borgmester Karin Søjberg Holst det første spadestik til sidste etape af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter. Når projektet er færdigt, er der skabt nye lege- og bevægelsesmuligheder på idrætsanlægget ved Gladsaxe Stadion, samtidig med at anlægget får tilført nye rekreative naturområder og fremover vil undgå oversvømmelser ved skybrud.

Gladsaxe Kommune har indviet sit store projekt Vandledningsstien med vandbassiner indviet. Nu starter grave- og betonarbejdet på den del af VANDPLUS-projektet, der skal levere vand til de mange bassiner langs Vandledningsstien. Formålet med VANDPLUS-projektet er at koble klimatilpasning sammen med sociale og bevægelsesmæssige tiltag for at gøre vores byer sjovere og bedre at bo i.

Projektet i Gladsaxe er et ud af fire foregangsprojekter i Danmark. VANDPLUS-projektet i Gladsaxe koster sammenlagt 130 millioner kroner, som er finansieret af Nordvand, Gladsaxe Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Projektet vil give en helt unik sammenhæng mellem idrætsanlæggets mange aktivitetsområder og gøre en tur gennem anlægget til en spændende oplevelse, både for dem, der dyrker sport og for dem, der bare vil løbe en tur eller gå en tur med hunden.

De mange overgangszoner mellem idrætsanlæggets aktivitetssteder vil, når VANDPLUS-projektet står færdigt, være omdannet til områder med nye muligheder for leg og bevægelse. Der vil blive etableret vandløb og legedamme mellem banerne, som også kan føre regnvandet ned til Vandledningsstien, når de store regnskyl kommer.

En ny måde at bruge et idrætsanlæg på
"Det er en helt ny måde at bruge et stort idrætsanlæg på. Vi får skabt et flot og rekreativt idrætsanlæg med mange nye lege- og bevægelsesmuligheder til glæde for vores borgere. Og samtidig kan idrætsanlægget modtage store mængder regn og forebygge de oversvømmelser og vandskader, vi har været vidne til tidligere", siger borgmester Karin Søjberg Holst.

Bassinerne og kanaler opsamler regnvandet ved kraftige regnskyl og leder det til den nye vandledningssti, hvor det senere løber til de store regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park. Regnvandet bliver styret derhen, hvor der er plads til det. På den måde aflastes kloaksystemet, og risikoen for oversvømmelser i området nedsættes.

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen er der uddelt 11,8 millioner kroner til fire foregangsprojekter i Danmark. Projekterne skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne. Projekterne ligger i Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe. 


Kilde: Gladsaxe Kommune