Del artikel Print
Sjællands Odde beskyttes mod havstigning

Sjællands Odde beskyttes mod havstigning

Grundejerforening på Sjællands Odde samarbejder med kommunen om klimatilpasning.

Grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande har sammen med Odsherred Kommune etableret et dige, der skal sikre lokalområdet mod oversvømmelser. Flere store oversvømmelser, blandt andet i december 2013, hvor 77 husejere i området blev ramt, ligger til grund for anlægget.

 

Med etableringen af diget på 2,35 meter er et sommerhusområde vest for Gnibenvej på Sjællands Odde sikret mod 50-årshændelser. IPCC vurderer, at klimaforandringerne vil medføre havspejlstigninger på 25 cm over 50 år. Med det nye dige skulle det konkrete område på Sjællands Odde være sikret mod indtrængning af vand. DMI og GEUS vurderer, at havniveauet omkring Danmark vil komme til at stige mellem 0,2 meter og 1,4 meter i dette århundrede.

Digeprojekt Gniben

Klik for at se større billede.

 

Digeprojektet, der er 1 kilometer langt, beskytter 140 ejendomme. Sommerhusejerne financierer selv digebyggeriet, og Oddherred Kommune har stillet en lånegaranti for lånene til etableringen. De samlede udgifter beløber sig til ca. 7 millioner kroner. Anlæggets drift varetages af et særligt oversvømmelseslag, hvor medlemskab er tinglyst på de involverede ejendomme.

Gniben Dige

Klik for at se større billede.

 

Med udbygningen af diget er de lokale grundejere og Odsherred Kommune blevet bedre tilpasset mod fremtidens mere ustadige vejr. 

 

Kilde: Odsherred Kommune