Del artikel Print
Vandet skal ud på landet

Vandet skal ud på landet

Nyt partnerskab skal udvikle teknologier til at holde regnvand tilbage på landet, så der ikke opstår oversvømmelser i byerne.

Naturstyrelsen har igangsat et nyt partnerskab, der skal forhindre, at kraftige regnskyl over åbne landområder senere skaber oversvømmelser i byer som Aarhus, Vejle og Holstebro.

Partnerskabet mellem Rørcenteret, Orbicon, Smith Innovation og en række kommuner og vandforsyningsselskaber har fået 4 millioner kroner til at udvikle teknikker til at bremse regnvandet, inden det når byerne.

 

"Det er nemmere at holde vandet tilbage på landet end at håndtere de store vandmængderinde i byen. Det er også billigere at løse problemerne på landet, hvor der er plads, end inde i de tæt bebyggede områder," siger landskabsarkitekt Lone Ververs Jansson fra Naturstyrelsen.

 

Naturarealer kan oversvømmes

Partnerskabet vil blandt andet kunne se på, om man kan bruge drænrør, der kan åbne og lukke, til at forsinke regnvandet i forbindelse med skybrud. På den måde ville man efter aftale med jordejeren kunne holde vand midlertidigt tilbage på mark, skov eller naturarealer.

 

"Alt for store regnmængder på kort tid risikerer at få vandløb til at gå over deres bredder helt inde i byerne, hvor oversvømmelser giver langt de største skader. Så hellere skabe kontrollerede og kortvarige oversvømmelser i det åbne land, indtil åløbene gennem byerne kan følge med igen," siger Lone Ververs Jansson.  

 

Partnerskabet finansieres gennem regeringens innovationsstrategi og forventes afsluttet i oktober 2016.