Del artikel Print
Nykøbing Mors skal have en ny sø

Nykøbing Mors skal have en ny sø

Morsø Kommune klar med ny plan, der skal sikre øen mod fremtidige oversvømmelser som følge af blandt andet skybrud og højvande.

Danske Anlægsentreprenører roser Morsø Kommune for etableringen af en periodisk sø langs med Næssundvej. Søen er et hovedelement i det forslag til klimatilpasningsplan for Morsø Kommune, som forvaltningen har færdiggjort sidst på 2013. Planen skal gennem en politisk behandling i den nye kommunalbestyrelse sideløbende med en høringsrunde.

 

"Planen opererer med at anvende en del af Nykøbing Enge Landvindingslags landbrugsarealer som kontrolleret oversvømmelsesområde i ekstreme situationer med højvande og voldsomme regnskyl. Landvindingslaget omfatter arealer på begge sider af Næssundvej, og Morsø Kommune ejer i forvejen en del af disse jorder", siger teknik-og miljøchef Arne Kirk, Morsø Kommune.

 

Morsø Kommune har afsat 1,2 millioner kroner i anlægsbudgettet for 2014 til klimatilpasningsplanen. Beløbet er fordelt med 895.000 kr. til oversvømmede veje, 100.000 kr. til en beredskabspumpe og 200.000 kr. til energi og tilpasning.

Desuden opererer man med en endnu ikke fastlagt udgift til syv delprojekter i Nykøbing Enge, og heri indgår den planlagte sø.


"Arealet er i forvejen inddæmmet, og det bliver næppe nødvendigt at foretage udgravninger for at skabe en sø. Vi regner som udgangspunkt med, at det vil kunne klares gennem tilpasning af pumper og vandstrømninger", siger Arne Kirk.

 

Organisationen Danske Anlægsentreprenører, som er en del af Dansk Byggeri, har i en rapport vurderet 10 kommuners planer for klimatilpasning, heriblandt Morsø.

 

"Kommunen har et godt overblik over, hvad den vil gøre, og dermed er Morsø allerede godt på vej. Kommunen ligger jo ved Limfjorden og er derfor udsat, hvis vandet stiger, så det er nødvendigt at tænke fremad", siger direktør i Danske Anlægsentreprenører, Niels Nielsen. Han roser især prioriteringen:

 

"Det lyder fornuftigt at prioritere de områder, hvor flest får glæde af investeringerne, ligesom det også er fornuftigt. at kommunen de første fire år vil bruge kræfterne på løsninger, der kan forhindre oversvømmelser fra overfladevand, afløbssystemer og Limfjorden".

 

Kilde: Morsø Folkeblad