Januar

Danske kystbyer synker

30. januar 2014
Diger og dæmninger skal bygges højere, og kloakker skal lægges om. Det er konsekvensen af, at Danmark, ifølge et nyt kort, mange steder også synker, mens havet stiger.

Vandet skal ud på landet

24. januar 2014
Nyt partnerskab skal udvikle teknologier til at holde regnvand tilbage på landet, så der ikke opstår oversvømmelser i byerne.

Klodens skove skrumper

21. januar 2014
En artikel i det videnskabelige tidsskrift Science viser, at 800.000 kvadratkilometer ny skov er vokset frem i perioden 2000-2012. I samme periode er 2,3 mio. kvadratkilometer skov blevet ryddet.

Landsbyens gadekær vender tilbage

18. januar 2014
I flere byer bliver nedlagte gadekær snart gravet ud og igen fyldt med vand. De kan herved indgå i de små landsbyers arbejde med klimatilpasning, idet de kan fungere som opsamlingsbassiner ved skybrud og voldsomme regnhændelser.

Sluseporte kan stormsikre Roskilde Fjord

17. januar 2014
Billige sluseporte kan sikre Roskilde Fjord mod fremtidige stormfloder.

Nyt kursustilbud i grønne tage

17. januar 2014
Grønne tage er en bæredygtig og klimavenlig løsning i mødet med klimaforandringer. De kan opsuge 60-80 % af den regn, der falder på taget og kan hjælpe til med at klimasikre Danmark. Et nyt kursustilbud kan give interesserede en indføring i, hvordan det fulde potentiale ved grønne tage kan udnyttes.

Nykøbing Mors skal have en ny sø

16. januar 2014
Morsø Kommune klar med ny plan, der skal sikre øen mod fremtidige oversvømmelser som følge af blandt andet skybrud og højvande.

Vejdirektoratet kortlægger oversvømmelser

8. januar 2014
Vejdirektoratet kortlægger, hvor der er øget risiko for oversvømmelser på statsvejnettet.

Vinduesviskere kortlægger ekstremregn

7. januar 2014
Regnsensorer i vinduesviskerne på moderne biler kan hjælpe til at indsamle viden om skybrud, ændringer i nedbørsmønstre og nedbørsmængder.
Viser 1 - 9 ud af 9