Del artikel Print
Københavns Ejendomme vurderer risikoen for oversvømmelse

Københavns Ejendomme vurderer risikoen for oversvømmelse

Arbejdet med at prioritere klimatilpasningsindsatsen for Københavns Kommunes ejendomsselskab er nu nået et stort skridt videre med hydraulisk modellering.

Data om Københavns Ejendommes bygninger er blevet sammenholdt med den allerede eksisterende oversvømmelseskortlægning af kommunen. Dermed kan Københavns Kommune nu udpege de bygninger, der har størst risiko for oversvømmelse. Og kommunen kan målrette midler til klimatilpasningsinitiativer i mest udsatte ejendomme, når det næste store skybrud rammer.

 

Den ny risikovurdering vil efter planen også blive tænkt ind i fremtidige renoveringsprojekter af kommunens bygninger. Hvis en af kommunens institutioner skal renoveres og risikerer oversvømmelse, kan bygningen blive klimasikret samtidig, og det er med til at holde omkostningerne nede.

 

I 2010 blev risikoen for oversvømmelser i Københavns Kommune kortlagt ved hydraulisk modellering. Den hydrauliske model MIKE FLOOD beregner både, hvordan regnvand vil løbe på terrænoverfladen, men den kan også tage højde for kloaksystemets kapacitet samt den belastning, som enkelte områder i kloaknettet udsættes for under et skybrud.

 

Med denne hydrauliske model kan et skybrud beregnes fra start til slut, og det giver viden om, hvor vandet strømmer hen, og hvor højt vandet står for eksempel omkring bygninger.

I kortlægningen af Københavns Ejendomme har der været særligt fokus på en række skoler, der står over for istandsættelse. I området omkring disse skoler blev den hydrauliske model yderligere udbygget med alle mindre kloakrør, så den nøjagtige vandstand omkring skolernes bygninger kunne beregnes og danne baggrund for konkrete forslag til tiltag mod oversvømmelser.

 

Kilde: COWI