Del artikel Print
Korrekt udtørring efter vandskader er vigtig

Korrekt udtørring efter vandskader er vigtig

Efter den seneste periodes skybrud og efterfølgende oversvømmelser er der mange steder behov for udtørring af bygninger. BYG-ERFA udgiver derfor erfaringsblade om udtørring, fugt og skimmel.

Voldsom regn er ved at være årligt tilbagevendende i den danske sommer.
For at reducere risiko for uoverskuelige, langvarige følgeskader og fugtproblemer - for eksempel skimmelvækst, korrosion og angreb af trænedbrydende svampe - skal der hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger.


BYG-ERFA har udgivet en række erfaringsblade om såvel problemer som forebyggelse og udbedring af vandskader. Særligt erfaringsbladene "Byggefugt og udtørring", "Skimmel og fugt" samt "Udtørring efter vandskade" sætter fokus på, hvad bygningsejere kan gøre for at reducere konsekvenserne af vandskader.


Erfaringsbladene beskriver forskellige udtørringsmetoder og forholdsregler, som knytter sig til udtørringsprocessen, og den efterfølgende udbedring efter vandskader.


BYG-ERFA.dk giver ligeledes gode råd om, hvilke værktøjer der kan anvendes til at vurdere materialers udtørringstid samt råd til, hvad husejere med flade tag kan gøre for at sikre tilstrækkelig afstrømning i tilfælde af voldsomme regnhændelser.

Erfaringsbladene er ikke gratis, men kan rekvireres her.

 

Kilde: BYGTEk.dk