Del artikel Print
Første spadestik i storstilet klimaprojekt

Første spadestik i storstilet klimaprojekt

Den 6. november påbegyndes et storstilet klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Projektet til 118 mio. kr. skal klimasikre bydelen og skabe nye rekreative områder.

Fredensborg Kommune tager snart det første spadestik til Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Onsdag den 6. november tager kommunen hul på første del af projektet, der ud over klimatilpasningstiltag også indeholder en række rekreative tiltag. Det første delprojekt består af et stisystem, der skal føre ned til Usserød Å og en nærliggende vandlegeplads. Arbejdet med vandlegepladsen bliver sat igang i foråret 2014.

 

Endemålet med det 118 mio. kr. store klimatilpasningsprojekt er, at 95 procent af det regnvand, som falder i Kokkedal, for fremtiden skal håndteres uden for kloaknettet og i stedet ledes hen til søer og lavninger, hvor vandet kan nedsive af sig selv. Hertil skal anlæggene sikre et nyt socialt miljø i Kokkedal. Projektet er et godt eksempel på, hvordan klimatilpasningstiltag kan have en synergi med socialpolitiske tiltag.

 

"Det er et projekt, borgerne i hele Kokkedal vil få glæde af fremover. Det har så mange kvaliteter - både arkitektonisk, landskabeligt og socialt - at jeg både håber og tror, at de 118 millioner kroner, der bliver brugt her, vil være med til at give Kokkedal en ny start. Jeg tror på, at planerne - når de bliver realiseret - vil betyde en forskel i beboernes hverdag. Jeg tror, at Kokkedal bliver et bedre sted at bo og leve," sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen, ved et borgermøde om klimatilpasningsprojektet i juni i år.

 

Klimatilpasningsprojektet er det største af sin slags i Danmark og er et resultat af et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og to lokale almene boligforeninger. Kommunen forventer, at det samlede projekt vil løbe over de kommende tre år.

 

Kilde: Uge-Nyt Fredensborg