Maj

Jordvold skal begrænse oversvømmelser

21. maj 2013
En jordvold i 100 meters længde og næsten 1 meters højde samt en rørlægning af Stenløse Å igennem den. Det er et af midlerne, som Egedal Kommune og Egedal Forsyning er i gang med at planlægge i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Niras. Målet er at mindske risikoen for oversvømmelser fra Stenløse Å.

Borgmestre sammen om klimasikring

17. maj 2013
Vestegnen risikerer at blive hårdt ramt af oversvømmelser, når der opstår skybrud og stormflod. Det skal et storstilet samarbejdsprojekt mellem seks kommuner nu sætte en stopper for.

Aarhus tænker klimaændringer ind i vandkredsløbet

13. maj 2013
En sammenhængende indsats mindsker risikoen for oversvømmelser, reducerer udledningen af spildevand til havet og skaber en mere attraktiv by for borgerne.

Bolig Job ordning kan finansiere klimatilpasning

8. maj 2013
Regeringen har valgt at genindføre håndværkerfradraget, så det gælder for 2013 og 2014. Det betyder blandt andet økonomisk støtte til borgere, der af kommunen eller af fagfolk bliver anbefalet at foretage klimatilpasningsløsninger på deres ejendom.

Lokal afledning af regnvand er et hit for danske rådgivere

7. maj 2013
Danske rådgivere oplever en voldsom interesse fra grundejere, beboerforeninger, kommuner og vandforsyninger for alternative vandafledningsprojekter. Virksomhederne Niras, Rambøll og Orbicon er bl.a. helt fremme i den internationale frontlinje på området.

Uddød bille fundet på Djursland

6. maj 2013
Egentlig var den kategoriseret som forsvundet fra Danmark, men sidste sommer dukkede der en lokal bestand op. Billen Stor Kamløber er efter 50 års fravær tilbage i den danske fauna. Og kan blive mere almindelig de kommende år som følge af klimaforandringerne.

Øget fokus på permeable belægninger

5. maj 2013
Permeable belægninger er et stærkt værktøj i håndtering af skybrud og fremtidens øgede regnmængder. Det konkluderede både eksperter, bygherrer og producenter på nyligt afholdt seminar.

EU vedtager strategi for klimatilpasning

2. maj 2013
EU har netop vedtaget en strategi for klimatilpasning, der udpeger tre hovedmål for EU’s fremadrettede arbejde med klimatilpasning.
Viser 1 - 8 ud af 8