Del artikel Print
Klimaforandringer bringer eksotiske fisk til danske farvande

Klimaforandringer bringer eksotiske fisk til danske farvande

Ny forskning fra Danmark Tekniske Universitet viser, at de stigende temperaturer i havene har fået fiskearter fra varmere vande til at flytte nordpå. De danske fiskere skal måske til at fiske efter sværdfisk og ansjoser i stedet for torsk og sild.

"Fiskerne vil opleve, at de fisk, som de er vant til at fange, som sild, torsk og rødspætter, vil begynde at forsvinde fra deres garn. Samtidig kan vi forvente nye arter som ansjos", siger Mark Payne, forsker på Danmarks Tekniske Universitet på Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Tidsskriftet Nature har bragt en artikel af Mark Payne om hans forskningsresultater. Det fremgår af artiklen, at den globale opvarmning, som gør havene varmere, medfører ændringer i udbredelsen af fiskebestande.

 

At mængden og udbredelsen af en fiskebestand ændrer sig over tid, er der ifølge Mark Payne ikke noget nyt i. Det nye er, at tendenserne ikke alene er lokale, men noget man ser over hele kloden.

 

Fleksibelt fiskeri

Da det ikke er muligt at stoppe klimaændringerne inden for kort tid, påpeger Mark Payne, at man kan etablere et mere fleksibelt fiskeri for at tilpasse sig forandringerne.

 

Udviklingen vil især have konsekvenser ved den jyske vestkyst og i fiskerbyerne, hvor fiskerne vil opleve, at der bliver færre af de traditionelle fisk, som de er vant til at fange. Et eksempel er sildebestanden i Nordsøen, som allerede er blevet markant mindre de sidste 10 år. Både silden og torsken søger længere nordpå til koldere vand.

 

Til gengæld vil der komme nye, eksotiske arter i de danske farvande. Ifølge Mark Payne er der allerede rapporter om, at folk har set flyvefisk og sværdfisk, og denne tendens forventes at fortsætte.

 

"Den mest tydelige ændring, som vi forventer at se omkring Danmark er, at vi får flere og flere fisk sydfra fra varme egne, som kommer op i det danske vand og bliver fanget her", siger Mark Payne.  

 

De nye arter kræver, at fiskerne omstiller sig og investerer i nyt udstyr.

Ifølge biolog Michael Andersen fra Danmarks Fiskeriforening er det ikke noget problem for fiskerne at lære at fange andre typer fisk.

 

"Det har altid været et vilkår for fiskeriet at tilpasse sig", siger han til dr.dk og påpeger, at problemet snarere bliver forvaltningen - de bestemmelser der er om, hvad fiskerne må fange og ikke må fange.

 

"Hvis torsken forsvinder, fordi den svømmer nordpå, så kan vi jo lave nok så mange regler, om at der skal være 250.000 tons torsk, det er bare ikke noget vi bestemmer. Så det er en udfordring for fiskeriet at få den erkendelse ind i vores forvaltning. Det er forvaltningssystemet, der er problemet, ikke naturen" siger Michael Andersen.

 

Kilde: Nature og dr.dk