Juni

Nyt pilotpartnerskab sætter fokus på klimaløsninger

28. juni 2013
4 mio. kr. uddeles til et offentlig-privat konsortium, som i samarbejde kan udvikle og afprøve innovative klimatilpasningsløsninger

Tønder klimatilpasser med hjælp fra Grøn Omstillingsfond

26. juni 2013
Tønder forsyning har gennem Grøn Omstillingsfond fået støtte til at afprøve modeller, der kan løse problemet med oversvømmelse af Tønder midtby efter ekstreme nedbørsmængder.

HOFOR giver bud på struktur for klimatilpasnings-plan

25. juni 2013
HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, har udarbejdet en række vejledninger, der kan hjælpe kommunerne med at lave klimatilpasningsplaner og klimatillæg til kommuneplanerne.

Grønne skærme mellem veje og cykelstier skal tage vand fra skybrud

25. juni 2013
Nyt projekt skal udvikle og teste multifunktionelle grønne skærme langs indfaldsveje til København. En funktion er, at skærmene skal afskærme cyklister og fodgængere fra bilerne en anden, at der under cykelstien indbygges et regnvandsbassin, som kan tage overskudsvand fra skybrud og derved mindske oversvømmelser.

Kulturarv sikres mod vandmasser

20. juni 2013
Europæiske kulturbyer som Dresden og Budapest kæmper lige nu for at sikre sig mod oversvømmelser. Herhjemme har Kulturstyrelsen og Kystdirektoratet udviklet en ny metode til at kortlægge og vurdere sårbarheden af dansk kulturarv, når vandet raser

Sådan kan man lave en plan for klimatilpasning

19. juni 2013
De midtjyske kommuner har fået en hånd fra Region Midtjylland til at udvikle klimahandlingsplaner. Landets øvrige kommuner får også mulighed for at lade sig inspirere af initiativet.

Københavns første klimakvarter i global top 100

18. juni 2013
Københavns første klimakvarter er blevet optaget på listen over de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden. Skt. Kjelds Klimakvarter på Østerbro i København bliver i publikationen Sustainia100 fremhævet for sin ambitiøse vision for en grøn og frodig bydel.

Miljøministeren hjælper de bedste grønne ideer på vej

17. juni 2013
Miljøminister Pia Olsen Dyhr giver 90 millioner kroner, som skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle deres ideer til nye grønne teknologier. Pengene går blandt andet til udviklingen af teknologier, der håndterer regnvand og reducerer risikoen for oversvømmelser.

København er blevet globalt klimaforbillede

13. juni 2013
Københavns klimatilpasningsplan er blevet international rollemodel og nu også finalist til verdens største designpris.

Nu kan klimatilpasning bedre betale sig

12. juni 2013
Langsigtede gevinster skal tælle mere i offentlige regnestykker fremover. Det er godt nyt for klimatilpasningsprojekter.
Viser 1 - 10 ud af 15