Del artikel Print
Ti kommunale planer for klimatilpasning

Ti kommunale planer for klimatilpasning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har udgivet en rapport om ti kommuners arbejde med klimatilpasningsplaner.

En lang række af de danske kommuner i færd med at lægge sidste hånd på deres klimatilpasningsplaner. Flere kommuner har allerede vedtaget planerne eller sendt dem i høring. Det er således oplagt at foretage de første evalueringer af ikke blot resultaterne og selve planerne, men også processen, der førte til deres skabelse.


Dorthe Hedensted Lund fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Købehavns Universitet har netop evalueret klimatilpasningsindsatsen i ti udvalgte danske kommuner. Evalueringen, der er finansieret af Danske Anlægsentreprenører (et branchefælleskab i Dansk Byggeri) beskriver således:

 

  • De forudsætninger og målsætninger kommunerne planlægger ud fra.
  • De handlinger, kommunerne påtænker at udføre for at imødegå oversvømmelser og andre klimaudfordringer.
  • Den beskrevne tidsramme og finansiering for implementering af de påtænkte handlinger i det omfang, det fremgår af kommunale budgetter, planer og strategier.
  • Om implementering af planerne kræver samarbejde med nabokommuner,  borgere, virksomheder eller andre, og hvordan dette samarbejde  i givet fald forventes organiseret.

 

Rapporten kan findes som link i højremenuen. Her kan du også se et kort over, hvor langt de enkelte kommuner er kommet i processen med klimatilpasningsplanerne, samt læse den seneste nyhed om arbejdet på Miljøministeriets hjemmeside.