Del artikel Print
Efteruddannelse i klimatilpasning og grøn vækst

Efteruddannelse i klimatilpasning og grøn vækst

Københavns Universitet udbyder to kompetencegivende kurser til foråret, hvor klima og håndtering af regnvand er i fokus.

I foråret 2014 bliver to kurser målrettet landskabsarkitekter, planlæggere og ingeniører med flere udbudt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Ansøgningsfristerne for tilmelding til Modul I er passeret, og for Modul II er den 1. marts 2014.

 

De to kurser bliver udbudt i forlængelse af hinanden og vil blive baseret på aktuelle forskningsprojekter koblet med praktiske erfaringer. De to moduler udgør tilsammen 15 ECTS, men kan tages uafhængigt af hinanden.

 

Modul I: Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier

(10 ECTS) med fokus på:

 

• klimaforandringer og strategier for bæredygtig udvikling
• teknologier til Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
• teknologier til sikring af vandkvalitet, samt relevant lovgivning
• praktisk design og implementering, samt økonomi, drift og

  vedligeholdelse.

 

Undervisningen i Modul I foregår 13.-14. januar, 19.-21. februar og 26.-28. marts 2014.

 

Modul II: Innovation og forretningsmodeller (5 ECTS) fokuserer på:

 

• status og trends på klimatilpasning i Danmark
• ekspertgennemgang af udvalgte teknologier til LAR
• casestudier i eksisterende anlæg og deres behov for innovation
• egen innovation og udvikling af fremtidens løsninger.

 

Undervisningen i Modul II foregår 2.-3. april, 8. maj og 4. juni 2014.