Juni

Erosion langs kysterne

28. juni 2012
Klimaændringerne vil øge erosionen langs kysterne. Kystplanlæggere, miljøteknikere og ingeniører har brug for mere information omkring den nuværende dynamik langs kysten og forventede ændring i fremtiden.

Danmark bevæger sig – husk det, når du klimatilpasser

27. juni 2012
Danmark bevæger sig nordøstover, og landet både hæver og sætter sig. Hvis du ikke tager højde for dette ved klimasikring, så er arbejdet i værste fald spildt.

Lovforslag skal få gang i grønne job

26. juni 2012
Ida Auken er nu klar med et lovforslag, der skal gøre det nemmere for kommunerne at lave investeringer på klimatilpasningsområdet. Dermed kommer de 2,5 milliarder, regeringen og KL har afsat til klimatilpasning, hurtigt i arbejde.

Få råd og varsler om ekstremt vejr med nyt værktøj

26. juni 2012
Borgerne kan selv reducere skaderne ved skybrud og ekstremt vejr, hvis de er ordentligt forberedt på hændelsen. Derfor har Forsikring & Pension udviklet en app, som kan varsle om store nedbørsmængder og kraftig vind.

Havstigninger

26. juni 2012
Det globale havniveau er steget omkring 6 cm de sidste 19 år. En femtedel kommer fra den grønlandske indlandsis. Det viser de seneste satellitmålinger.

Mere lyn og torden i fremtiden

25. juni 2012
I Norge vil hyppigheden af lyn stige med 25 procent frem mod år 2050 som følge af klimaændringerne. Det får betydning for sikkerheden i strømforsyningen og dermed for dagligdagen.

Ydre Østerbro i København får klimatilpasset kvarter

20. juni 2012
Skt. Kjelds Kvarter skal være foregangskvarter for klimatilpasning. Arkitekter fra Tredje Natur vil skabe et grønt kvarter på Ydre Østerbro, hvor regnvandet bliver en kvalitet i byrummet frem for en gene i kælderen.

SUSCOD: Mulighedernes kyst på Lolland

18. juni 2012
Rapport fra SUSCOD viser muligheder for en klimatilpasset udvikling langs Sydlollands kyst. Klimasikring, ny unik natur eller ferieparadis – fremtidsudsigterne er mange på mulighedernes kyst.

Roskilde sætter ind mod oversvømmelser

15. juni 2012
Roskilde Kommune er gået i gang med en klimatilpasningsplan og har valgt Orbicon som rådgiver i processen. Nu skal kommunens værdier sikres mod fremtidige oversvømmelser.

FRI guider til klimatilpasset projektering

13. juni 2012
Danmark skal i gang med at klimasikres og regeringens prioritering af klimatilpasning er vejen frem. Det mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), der netop har udgivet en guide for klimatilpasset projektering.
Viser 1 - 10 ud af 12