Juli

Egedal får beredskabsplan mod oversvømmelser

30. juli 2012
Egedal Kommune har fået sin første beredskabsplan mod oversvømmelser. På under 15 minutter skal beredskabet stå klar til at bekæmpe vandmasser fra skybrud.

Klimaforandringer påvirker juletræer

23. juli 2012
Forskere har for længst slået fast, at klimaforandringer ændrer træers vækst. Men hvordan påvirkes juletræerne?

Penge på vej til klimasamarbejde

16. juli 2012
Naturstyrelsen har uddelt 2,7 millioner kroner til otte udvalgte projekter om klimasamarbejde.

Få tilskud til udvikling af klimatilpasning

16. juli 2012
Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har afsat 40 mio. kr. til fordeling i 2012. Der kan nu ansøges om tilskud til udvikling af miljøteknologi inden for blandt andet klimatilpasning

Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boliger

5. juli 2012
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 5 mio. kr. til projekter, der omhandler klimatilpasning i byer og byområder, sundhed og mindre byers udvikling.
Viser 1 - 5 ud af 5