Del artikel Print
Status for tilpasnings- arbejdet under Klimakonventionen

Status for tilpasnings- arbejdet under Klimakonventionen

Klimakonventionens sekretariat har nu offentliggjort dagsorden for COP16 i Cancun i december.

Dagsordenens punkt 3 (under SBSTA) vedrører klimatilpasning. Efter afslutningen af det 5-årige Nairobi Work Programme (NWP) skal der nu udstikkes en ny kurs for klimatilpasningsarbejdet i FN-regi. Der foreligger en række nøgledokumenter, som opsummerer status på de ni områder, som NWP omfatter.

NWP har til formål, at assistere konventionens parter, i særdeleshed udviklingslande og små østater, i at forbedre deres forståelse og vurdering af konsekvenser, sårbarhed og tilpasning i forhold til klimaændringerne, samt at assistere konventionens parter i at træffe beslutninger på et fornuftigt teknisk, videnskabeligt, og samfundsøkonomisk fundament.

Dette formål forsøges nået vha. specifikke aktiviteter, såsom udarbejdelse af tekniske rapporter mv., ved at engagere interessenter i klimatilpasningsarbejdet og ved at udarbejde forskellige former for vidensbaserede værktøjer til brug for interessenterne.

I et nyt dokument opsummerer klimakonventionens sekretariat resultaterne for implementeringen af NWP's anden fase. Her fremhæves, det bl.a. at konventionens parter og forskellige interessenter har fremført, at NWP har været en vigtig platform for vidensdeling og for at engagere organisationer og institutioner i klimatilpasning. Parter og interessenter foreslår endvidere, at der bør ske et øget samarbejde om nogle af de områder, som NWP har haft fokus på, især regionale og sektorspecifikke partnerskaber med fokus på vandforvaltning og katastrofehåndtering.