Del artikel Print
Planer om rekreativ klimatilpasning i Aalborg

Planer om rekreativ klimatilpasning i Aalborg

Himmerland Boligforening har planer om at bygge kanaler, søer og bassiner i det boligområde, som kaldes kildevejskvarteret. Det skal forsinke regnvandet, så kloakoversvømmelser forhindres og samtidig forskønne området

På grund af klimaforandringerne forventes kloaksystemet at komme under hårdt pres i fremtiden med flere, store regnskyl.

- Hvis vi kan holde regnvandet fra tage, parkeringspladser og veje tilbage i vores eget område og lade noget af det sive ned, undgår vi at belaste det offentlige kloaksystem, siger udviklingschef Sven Buch fra Himmerland Boligforening.

I første omgang skal boligforeningen have lavet en undersøgelse af de tekniske og økonomiske muligheder i projektet. Måske vil der kunne spares lidt på kloakafgiften, men omvendt vil de overjordiske anlæg kræve vedligeholdelse. I kvarteret bor mange familier med børn, så de sikkerhedsmæssige aspekter ved at have vand ind i området skal også undersøges.

Sven Buch forventer at have svar på analysen i begyndelsen af 2011, og hvis det realiseres, skal det tænkes sammen med et større renoveringsprojekt for de cirka 1.000 boliger i kildevejskvarteret. Et projekt som ventes at strække sig over 10 år.

Inspiration fra Malmø
Inspirationen til at lede vandet rundt over jorden kommer fra kvarteret Augustenborg i Malmø, hvor boligforeningen har været på studietur. Augustenborg er et boligbyggeri fra 50"erne, der består af lejlighedskomplekser i flere etager, og som mange andre sociale boligbyggerier har haft et dårligt omdømme.

Malmø Kommune gik i samarbejde med boligselskabet og gennemførte en ændring af vandafledningssystemet kombineret med en slags grønt kvarterløft, hvilket indebærer, at vandet strømmer igennem et system af kanaler og bassiner i kvarteret og at der er anlagt grønne tage på flere af bygningerne. Der er tilmed anlagt en botanisk taghave.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, 13. september, 3. sektion side 3.