Del artikel Print
Tema om vand og klimaændringer

Tema om vand og klimaændringer

Byggeriets Dagblad sætter i et nyt temanummer fokus på vand og kloak i relation til klimaændringer

Stærk nedbør med op til 30 mm regn inden for ganske få timer førte til oversvømmede huse mange steder i ikke mindst Nordsjælland, og flere bilister blev fanget på vejene med dertil ødelagte biler.

Monsterregnen, som den også kaldes af nogle, har dermed for alvor sat det danske kloaksystem på en prøve, og forskere, kommuner og politikere har spurgt sig selv og hinanden, om Danmark overhovedet er gearet til de fremtidige klimaforandringer. For dette er nok ikke det sidste, vi har set til ekstreme nedbørsmængder - desværre.

Regeringen lægger ikke skjul på, at kloakkerne er kommunernes eget ansvar, men som formanden for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Kalundborg-borgmester Martin Damm (V), påpeger, så kan det ikke lade sig gøre for selv et meget omfattende og udbygget kloaknet at opsuge de enorme mængder vand, der kommer i løbet af så kort tid.

Derfor må kommunerne gå en helt anden vej for at løse netop problemet med de meget voldsomme regnmængder, og det kræver en anden indretning af vores byer. En ny afhandling bakker til dels Martin Damm op, for ifølge hydrogeolog og ph.d. Jan Jeppesen er større kloakker heller ikke løsningen. For man skal i lige så høj grad anvende lokale løsninger til at håndtere regnvandet. 

Du kan læse mere om dette i Licitationens temanummer

Kilde: Licitationen, d. 24. september