Del artikel Print
Danske havne sikres mod højere vandstande

Danske havne sikres mod højere vandstande

I Aalborg og Esbjerg forhøjer man kajkanterne for at mindske risikoen for oversvømmelser fra forhøjet havvandsstand. Det skriver Licitationen

Det forventes, at middelvandstanden i de danske farvande vil stige mellem 0,3 og 1 meter i indeværende århundrede. Det betyder, at de maksimale vandstande ved stormfloder kan stige nogenlunde tilsvarende. Derfor arbejder man mange steder i landet med at forhøje kajkanterne.

Det gælder blandt andet i Aalborg, hvor 770 meter kaj mellem de to Limfjordsbroer forhøjes med en halv meter. Og i Esbjerg, hvor en ny havn bygges i kote 4,0 mod 3,4 som hidtil.

Det kræver meget mere end blot at lægge en halv meter beton ovenpå den eksisterende kajkant. Det ved man en del om hos en af specialisterne på området, entreprenørfirmaet C.G. Jensen A/S, der udfører netop de to nævnte opgaver.

- Højere kaj betyder også en forøgelse af de kræfter, som virker på spunsen. Lægger du en halv meter jord bagved spunsen, skal spunsen dimensioneres til jordtrykket og vægten fra eventuelle kraner, gods mm., som skal ind over kajen, påpeger divisionschef i CG Jensen Jørn Asmussen.

- Desuden vil der være installationer i området, som skal tilpasses. Udløb gennem spunsen skal forlænges, og ofte vil vi øge rørenes dimensioner, så det er udført, hvis der senere bliver behov for at øge kapaciteten, tilføjer han.

Kote 4 muligvis 5
Esbjerg Havn er i gang med at udvide i syd med dybvandskajer og et stort bagland. Den nye kaj skal blandt andet kunne håndtere vindmøller og andre nye tunge aktiviteter, som Esbjerg håber at kunne udvide med. Lige nu ombygges den 380 meter lange Tauruskaj i Esbjerg. Kajen fremrykkes 33 meter, og kanten forhøjes fra kote 3,4 til 4 meter.

Projektingeniør Allan Pedersen, Esbjerg Havn har et vågent øje for klimaforandringerne, netop når det gælder kajkanten
- I alt har vi 10-11 km kaj, men det er ikke alle, vi vil forhøje. På nuværende tidspunkt har vi højvandssikret 1,5 km kaj. Alle nye kajanlæg anlægger vi i kote 4-4,5 og overvejer, om vi skal gå helt op i kote 5. Men det er en balance i forhold til de skibstyper, som skal anvende kajen, forklarer Allan Pedersen.

Udsigt til Limfjorden
I Aalborg er man ligeledes i gang med at forhøje kajkanten på den nordlige side af Limfjorden, Mellem Broerne, hvor efterårs- og vinterstorme har skabt oversvømmelser mange gange gennem tiderne:

- Vi skal bruge seks måneder på at udføre ny spuns, fylde op, forhøje det bagvedliggende areal samt støbe ny betonhammer på en 770 meter lang strækning. Kajkanten hæves fra kote 1,2 til 1,9. Højvandssikringen er første etape i at omdanne det tidligere industriområde Mellem Broerne til bolig- og rekreativt område med en spændende promenade langs fjorden, forklarer Jørn Asmussen.

Kilde: Licitationen 24. september, side 16