Del artikel Print
Tilskud til miljøvenlige klimatilpasningsteknologier

Tilskud til miljøvenlige klimatilpasningsteknologier

I dag åbnes for ansøgninger til tredje runde af Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi. Den samlede pulje er på 9 mio. kr.

Denne runde af tilskudsordningen er den tredje i år og har fokus på udvikling, test og demonstration af teknologier på vand (herunder klimatilpasning), luft og affaldsområdet.

På klimatilpasningsområdet kan der søges om tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af:
 

  • teknologi, der reducerer risikoen for spildevandsoverløb og oversvømmelser under ekstrem regn samt
  • modelværktøjer til kortlægning af behov for
    klimatilpasning af vandinfrastrukturen.

 
Tilskudsordningen er en del af Regeringens miljøteknologiske handlingsplan, og har til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling af miljøeffektiv teknologi. Indsatsen skal målrettes konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige globalt udbredte miljøudfordringer.