Del artikel Print
Nyt 4-årigt program for kystteknik og klimatilpasning

Nyt 4-årigt program for kystteknik og klimatilpasning

Kystdirektoratet har igangsat et nyt udviklingsprogram om kystteknik og klimatilpasning.

Programmet hedder Strategisk udvikling for "kystteknik og klimatilpasning" for de kommende år - et nyt KUP program for 2010 til 2013, og skal bidrage med udvikling af områder indenfor kystteknik og klimatilpasning i samarbejde med danske og udenlandske myndigheder og forskningsinstitutioner.

Det nye 4-årige program er bygget op af en række enkeltprojekter, som omhandler flere perspektiver af kystteknik, klimatilpasning og kystforvaltning. Kystdirektoratet vil med udviklingsprogrammet overordnet set sætte fokus på følgende emner i de kommende år:

  • Udvikling indenfor klima og klimatilpasning
  • Fortsat effektivisering af kystbeskyttelse på den jyske vestkyst
  • Rådgivning af transportministeren.