Del artikel Print
Klimatilpasning er det nye guld i arkitektbranchen

Klimatilpasning er det nye guld i arkitektbranchen

De danske arkitektledere oplever et markant øget fokus på energioptimering og klimatilpasning både ved nybyggeri og renovering samt mere helhedsomfattende og vidensbaserede løsninger. Dette skriver Politiken.

Mandag Morgen har i samarbejde med Danske Ark foretaget en stor rundspørge blandt 164 topledere fra de danske arkitektvirksomheder, hvor der bl.a. bliver spurgt ind til klimatilpasning i arkitektbranchens fremtid. 

Undersøgelsen viser bl.a. at der er behov for at flytte fokus i arkitektbranchen. Traditionelt har fokus på landets tegnestuer været på prestigefyldt nybyggeri, såsom et nyt skuespilhus i København, men nu erkender arkitekterne, at der er behov for mere fokus på helhedstænkning i form energirenovering og klimatilpasning. Politiken skriver bl.a., at arkitektlederne lige nu peger på energioptimering og klimatilpasning, som det nye guld.

Undersøgelsen viser også, at kun 9 pct. er helt enige i, at arkitektvirksomhederne står stærkt i forhold til at arbejde med energioptimering og klimatilpasning, men at opmærksomheden på feltet er øget også hos bygherrer.

Et stort flertal af de spurgte arkitektledere mener dog, at der er brug for forbedringer på kompetencefronten, hvis arkitekterne skal kunne følge med på denne udvikling. 43 pct. efterspørger en oprustning af de tekniske kompetencer, når det gælder opgaver inden for klimatilpasning og energirenovering.

Uddannelse
Hvis klimatilpasning og energirenovering bliver vejen frem for arkitektbranchen, kan der blive behov for uddannelsesmuligheder for at specialisere sig i disse emner, på samme måde som man i dag kan specialisere sig i f.eks. kulturarv og brug af it i byggeriet på landets to arkitektskoler. Dette skriver Mandag Morgen.

I arkitektvirksomheden Henning Larsen har man hentet de manglende kompetencer på det tekniske blandt en række nyansatte ingeniører samt tre ph.d.-studerende fra DTU. Signe Kongebro, chef for bæredygtighed hos Henning Larsen siger til Mandag Morgen:

-Det kræver et opgør med silotænkningen at mikse arkitektfaget med nye fagligheder. Selv om vi har arbejdet sammen i konsortier i flere år, er det et brud med mange arkitekters selvopfattelse. Men vi tror på, at hvis vi kobler ny forskning og ingeniørfaglig viden med den holistiske og samlende arkitekturfaglige evne, skabes der løsninger, der giver samfundet allermest for hver investeret krone.

Kilder:
Politiken den 26. november 2010, side 8.
Mandag Morgen. Læs den fulde artikel fra Mandag Morgen ved at følge linket til højre.