Del artikel Print
Politisk indgreb på vej til glæde for pollenallergikere

Politisk indgreb på vej til glæde for pollenallergikere

Bynke ambrosie, hvis pollen er stærkt astmafremkaldende, spredes i Danmark gennem import af fuglefrø. Nu vil Christiansborg-politikere stoppe invasionen. Det skriver dr.dk

Bynke ambrosie stammer oprindeligt fra Nordamerika, men er indført til Europa via. import af solsikkefrø i fuglefodder. Planten er en ukrudtsplante i solsikkemarkerne og på denne måde er dens frø havnet sammen med solsikkefrøene.

En ny undersøgelse fra Plantedirektoratet under Fødevareministeriet viser, at 53 procent af de undersøgte vildtfoderprøver indeholder bynke-ambrosiefrø, som er stærkt allergifremkaldende

Hidtil har Bynke ambrosie haft svært ved at sprede sig i Danmark pga. for lave temperaturer, men fremtidens mildere klima vil få plantens frø til at spire nemmere og sprede sig i Danmark. Hver enkelt plante producerer ifølge Danmarks Miljøundersøgelser mellem en halv og en hel million pollen, derfor har blandt andre Astma-Allergi Danmark krævet et indgreb.

Billede af Bynke Ambrosie
Bynke Ambrosie. Finder du den, så træk den op med rode, brænd den eller smid den i en sæk til forbrænding. Da plantens saft også kan give allergiske reaktioner anbefales det at tage handsker på, når man river planten op. Foto: Carsten Ambelas Skjøth, DMU Aarhus Universitet.

Politikere varsler indgreb
Socialdemokratiets miljø- og klimaordfører Mette Gjerskov kræver et øjeblikkeligt stop for import af fuglefrø der indeholder frø fra den farlige plante.

- Det er jo tudetosset, at vi står og hælder frø ud i haven, som bliver en plante, der rent faktisk gør folk syge. Det er en invasiv art- det vil sige, at det er lige som bjørneklo. Den spreder sig fra haverne og ud i grøfterne og alle steder. Det vil vi ikke have i Danmark, siger Mette Gjerskov.
 
Miljøminister Karen Ellemann  (V) er enig med Mette Gjerskov om, at det er problematisk med invasiv bynke i dansk fuglefoder.

- Vi har i miljøministeriet taget kontakt til plantedirektoratet netop med henblik på at finde en løsning på det problem, fordi løsningen er simpelthen at få sat en stopper for, at denne her art findes i vores fuglefoder.

Til spørgsmålet om hvor lang tid det tager, at få pillet bynke-ambrosien ud af de danske vildfoderblandinger, svarer ministeren, at det mest optimale er inden næste fodringssæson.

- Det vil sige, at når vi igen hænger bolde ud til fuglene i en kommende vinterperiode, så skal det helst være uden denner her type. Så det er sådan set det, der er ambitionen. I første omgang, så håber jeg da i høj grad, at importørerne af frivillig vej vil sikre, at deres produkter ikke indeholder det her, siger Karen Ellemann.

Kilde: dr.dk/nyheder. 15. marts 2010