Del artikel Print
Center for hydrologi sætter lup på vandet veje

Center for hydrologi sætter lup på vandet veje

Et nyt hydrologisk observatorium skal give videngrundlag for fremtidens vandforvaltning, skriver Berlingske Tidende

Der falder mere nedbør over Jylland end Sjælland og regnen siver let gennem den jyske sandede jord. Derfor dannes der mere grundvand i Jylland end på Sjælland. Klimaforandringerne forstærker denne skævhed.  Det øger udfordringerne for fremtidens vandforvaltning, der skal sikre vand nok til både mennesker og planter og dyr i søer og vandløb.

En række danske eksperter indenfor geologi, hydrologi og meteorologi er nu gået sammen i Center for Hydrologi. Med 33 millioner kroner fra Villum Kann Rasmussen Fonden, skal centret informere om mulighederne for at tilpasse vandforvaltningen til klimaforandringerne og samtidig opfylde EU's krav om god økologisk kvalitet i vandløb, søer og fjorde.

Center for hydrologi skal ved hjælp af fly, satellitter, og målestationer indsamle data om vand og vejr i hele Skjern Å's opland. Det er et område næsten på størrelse med Fyn. Med disse data håbes at kunne give samfundet et nyt detaljeret billede af, hvordan vandet  opfører sig.

Kilde: Berlingske Tidende den 22. marts 2010, Berlingske H2O, side 4.