Del artikel Print
Klimaet kan tvinge torsken ud af Østersøen

Klimaet kan tvinge torsken ud af Østersøen

Klimaforandringer kan betyde, at torsken er flygtet fra Østersøen om 30 år. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Klimaforandringerne vil ændre livsbetingelserne for fisk og planter i de danske farvande, og dette vil påvirke bestanden af torsk i Østersøen. Det var en af hovedkonklusionerne på den workshop, som DMU den 9.-10. marts var værter for. På den store workshop "Changing Seas - Workshop on effects of climate change on marine ecosystems" diskuterede 75 af verdens førende forskere klimaforandringernes effekter på havmiljøet i bl.a. Østersøen.

Den globale opvarmning ændrer livsbetingelserne for fisk og planter i de danske farvande, og de mest pessimistiske forskere frygter, at torsken om 30 år ikke længere vil forekomme i Østersøen. Nye forskningsresultater viser nemlig, at når temperaturen i havvandet stiger, vil iltkoncentrationen i vandet falde kritisk. Og dette vil allerede ske, når vandet bliver over 20 grader varmt, som efterhånden jævnligt forekommer.
 
Udover de stigende temperaturer, vil den øgede mængde nedbør, som klimaforandringerne også vil medføre, have en effekt på torskene i Østersøen. Når det regner mere vil vandet i Østersøen blive mere ferskt. Dette betyder at torskeæg, som kun kan overleve ved en given saltholdighed, bliver mere udsatte. Hvis vandet bliver for ferskt, skal æggene dybere ned, hvor vandet er mere salt. Men som nævnt, kan der forekomme iltsvind på bunden hurtigere ved højere temperatur, så den del af Østersøens vand, hvor torsken kan lægge æg, kan blive mindre i fremtiden.

Ifølge seniorforsker Stiig Markager fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er hovedkonklusionen fra workshoppen, at havmiljøet i forvejen er presset af, at vi tilfører for mange næringsstoffer og at vi overfisker og fisker med bundtrawl, der skader havbunden. Nu kommer så den tredje stressfaktor, som er klimaændringerne. Stiig Markager udtaler til Lolland-Falsters Folketidende:

Ud over at gøre Østersøen mere fersk betyder den voksende nedbør også, at der vaskes flere næringsstoffer ud i havet, og det giver problemer for en række arter. Og da man ikke på kort sigt kan gøre noget ved klimaændringer, er det vigtigt at begrænse de to andre stressfaktorer - næringsstoffer og overfiskeri - mest muligt.

Lolland-Falsters Folketidende den 13. marts 2010, 2. sektion, side 1.