Del artikel Print
Klimaforskning siden IPCC's 4. hovedrapport

Klimaforskning siden IPCC's 4. hovedrapport

Nordisk rapport giver oversigt over nyeste viden indenfor klimaforskning: “Physical Climate Science since IPCC AR4 - A brief update on new findings between 2007 and April 2010”

Den seneste hovedrapport fra FN's klimapanel IPCC udkom i 2007. Siden har forskningen inden for klimaområdet gjort fremskridt. Der er indsamlet yderligere data, og der er udkommet mange nye videnskabelige artikler. I en nordisk rapport fra maj 2010 sammenholdes den nyeste viden med konklusionerne i IPCC-rapporten fra 2007, med fokus på forståelsen af klimasystemet og observerede ændringer i klimaet.

Denne nordiske rapport giver en opdatering af FN's klimapanel IPCC's fjerde hovedrapport fra 2007. Fokus for den nye rapport er klimasystemet og klimaforandringer, som inden for IPCC hører til i arbejdsgruppe I. Baseret på den nyeste litteratur beskrives bl.a. de nyeste fremskridt inden for forståelsen af de menneskeskabte og naturlige påvirkninger af klimaet, klimaobservationer, vigtige feedback mekanismer, samt forsuring af havet. En kort diskussion af de nyeste fremskridt inden for klimamodellering, samt udsigterne inden for dette forskningsområde er også inkluderet.

Ifølge rapporten viser den nyeste litteratur bl.a. at:
 

  • Der er tegn på forsatte klimaændringer. Opvarmningen i løbet af de sidste få år har været langsommere end årene umiddelbart inden, men sådanne udsving falder inden for forventede variationer i klimasystemet.
  • Det globale havnniveau fortsætter også med at stige. De nyeste estimater af fremtidige stigninger indikerer højere niveauer end den høje ende af estimaterne i den seneste IPCC rapport. 
  • Der er sket hurtig afsmeltning ved iskapperne ved Grønland og Antarktis i de seneste år.
  • Klimaændringer kan få stor indflydelse på det naturlige optage af drivhusgassen CO2, hvilket kan bidrage til at CO2 koncentrationen stiger mere end forventet. .

 
Rapporten er skrevet af fire ledende klimaforskere fra norden: Markku Rummukainen, Jouni Räisänen, Jens Hesselbjerg Christensen and Halldór Björnsson på vegne af en nordisk arbejdsgruppe nedsat af det Nordiske Ministerråd.