Del artikel Print
Norden samles i fælles klimaindsats

Norden samles i fælles klimaindsats

Grontmij | Carl Bro har med støtte fra Nordisk Ministerråd taget initiativ til et samarbejdsprojekt om klimaledelse i de nordiske kommuner, der skal forløbe over en toårig periode.

Det overordnede mål for projektet er at udvikle redskaber til kommunerne, som stimulerer til en proaktiv klimatilpasning og hjælper til at reducere potentielle negative effekter af klimaforandringerne i den nordiske region.

Klimaforandringer i fokus
"Selvom det stadig debatteres i hvor høj grad klimaændringerne vil finde sted, så er der ingen tvivl om at både havvandstand og nedbørsmængder vil ændre sig markant i fremtiden. Og det rejser en del spørgsmål i kommunerne: Hvordan skal vi klimasikre kommunerne, og hvad kan vi gøre for at mindske klimaændringerne?" siger seniorkonsulent i Grontmij | Carl Bro, Maria Mikkelsen.

Kommunerne er med deres placering mellem befolkning og stat nøgleaktører i klimaregnskabet. Derfor er det ikke mindst i kommunerne klimakampen skal udkæmpes - igennem konkrete tiltag inden for klimatilpasning og reduktionsaktiviteter. Det nye projekt skal være med til at sikre, at hele Norden kan drage fordel af de enkelte kommuners kompetencer.

"Det er et vigtigt projekt, fordi tid og penge er en knap ressource, og derfor er det vigtigt, at vi i de nordiske lande kan udnytte hinandens erfaringer og ikke opfinder den dybe tallerken flere gange. Vi er i de nordiske lande dygtige på forskellige områder, og det er det, vi vil udnytte. Danske kommuner er for eksempel rigtig gode til at energieffektivisere og -optimere gennem for eksempel arbejde med isolering, og vi er langt fremme med vindkraft, mens de i Sverige er nået langt på bioenergi-området." siger koordinator for Klima- og Luftgruppen i Nordisk Ministerråd, Hans Skotte Møller.

Ikke bare endnu en rapport
"På projektets kick-off-møde hørte vi, at kommunerne ikke ønsker endnu en rapport til hylden. Derfor er målet at danne et netværk blandt de nordiske kommuner, der skal gøre klimaviden til en aktiv og levende ressource på tværs af kommunerne. Hvis de for eksempel sidder i en kommune i Finland og har brug for klimafinansiering til et projekt, så vil de med dette netværk vide, hvem de kan ringe til. Måske har en dansk kommune netop haft god succes med at tiltrække investeringer på flere af deres projekter," siger Maria Mikkelsen fra Grontmij | Carl Bro som forventer, at stor deltagelse fra de nordiske kommuner vil resultere i et meget bredt netværk.

Både Finland, Sverige, Norge og Danmark deltager i projektet, hvor nøgleaktører fra de kommunale klimagrupper i samarbejde med Nordisk Ministerråd og Grontmij | Carl Bro vil afholde workshops og danne netværk, så de gode ideer kan spredes hurtigt.

Projektet, der løber indtil 2011, finansieres af Nordisk Ministerråd.

Kilde: Pressemeddelelse fra Grontmij | Carl Bro, 6. maj.