Del artikel Print
Nyt Klimaudvalg er i gang i Faxe

Nyt Klimaudvalg er i gang i Faxe

Kommunalbestyrelsen i Faxe har nu nedsat et lokalt Klima- og teknologiudvalg, som bl.a. vil tage sig af klimatilpasning.

For at tage hånd om de klimaforandringer, der truer verden i fremtiden, har Faxe Kommune oprettet et nyt politisk udvalg "Klima og teknologiudvalget". Udvalget skal tage sig af klimarelaterede opgaver, dels med forebyggende aktiviteter som f.eks. energireduktion, men også på klimatilpasningsfronten.

Den nyvalgte formand Nelle Søndermand (SF) lægger særlig vægt på den øgede risiko for oversvømmelse i fremtiden, når hun argumenterer for udvalgets fremtidige brug af ressourcerne. Nelle Sødermand udtaler til Dagbladet Køge om et emne, udvalget skal tage hensyn til:

- Dels har vi nogle miljøhensyn at tage - for eksempel vil vores kommune være oversvømmet i 2070. Dels kan jeg se, at der er en økonomisk gevinst, fordi vi reducerer vores forbrug i kommunen.

Klimaudvalget er stadig ved at støbe sit eget fundament. Der arbejdes på en klima- og energipolitik for Faxe Kommune, som skal være klar i marts 2011.

Kilde: Dagbladet Køge den 7. maj 2010, Køge, side 6