Juli

Newsletter #2

26. juli 2010
Videncentret for klimatilpasning har udsendt andet nyhedsbrev på engelsk -Newsletter #2.

Klimaændringer og havmiljøet i de danske farvande

19. juli 2010
Et dansk forskningsprojekt undersøger det nuværende biologiske og fysiske marine miljø i de danske farvande og den mulige påvirkning af klimaændringerne på det marine økosystem.

Storm- og Spildevands informatik

19. juli 2010
SWI er et dansk forskningsprojekt om optimering af integrerede spildevandssystemer i byer.

Skovene bliver mere jungleagtige

18. juli 2010
De danske skove er i dag mere varierede og præget af naturnær drift end for bare 20-30 år siden. Dette fremmer tilpasningen af skove til fremtidens klima.

Håndbog i klimaledelse sætter fokus på lokal afledning af regnvand

15. juli 2010
Billigere og enklere former for regnvandshåndtering er i fokus i årets 3. opdatering af håndbogen Klimaledelse, som udgives af Grontmij | Carl Bro og Forlaget Andersen. Det skriver Licitationen.

Klimaændringer bringer nye fiskearter til danske farvande

15. juli 2010
Havene omkring Danmark er blevet varmere, og det er med til at lokke eksotiske fisk såsom klumpfisk, stør og sortmundet kutling hertil. Biologer er nu gået i gang med at kortlægge samtlige saltvandsfisk herhjemme. Det skriver Politiken.

Arkitekt: Se regnvandet som en kvalitet

15. juli 2010
Københavns Kommune vil holde fremtidens øgede vandmængder tilbage fra kloakkerne med grønne tage. Men det er en helt forkert måde, siger landskabsarkitekt Stig L. Andersson: Vi skal lave noget, der er fuldstændig nyt. Det skriver Politiken

Aalborg Kommune screener for oversvømmelser

15. juli 2010
Med udgangspunkt i forventningen om, at vandstanden stiger én meter ved udgangen af dette århundrede har kommunen fået foretaget en screening, der udpeger 17 af de mest oversvømmelsestruede områder. Det skriver Nordjyske Stiftstidende

Ny strategi for det maritime Danmark

13. juli 2010
Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen lancerer ny strategi for hele det maritime Danmark. Strategien skaber en samlet dansk platform for vækst, bæredygtighed og sikkerhed til søs.

Rapport om samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning

1. juli 2010
Behov for nærmere samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasning vedr. kystbeskyttelse, byggeri, veje/baner og kloakering. Tilpasningen vurderes at kunne håndteres inden for rammerne af den eksisterende regulering.
Viser 1 - 10 ud af 10