Del artikel Print
Nye sorter til dansk landbrug?

Nye sorter til dansk landbrug?

Ændrede nedbørsmønstre og stigende temperaturer vil præge fremtidens klima. Nu skal en række danske forskere finde frem til fremmede sorter, der kan gøre det godt i fremtidens danske klima. Det skriver Politiken.

I Danmark dyrker vi de afgrøder, som komparativt kan betale sig i relation til vores nuværende klima. Så når klimaet ændres må vi også tilpasse landbruget og måske finde nye sorter, som vi ikke er vant til at dyrke i Danmark.

En gruppe landbrugseksperter fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet mødtes i fredags for at planlægge en jagt på hede- og tørketolerante hvedesorter, der kan hjælpe med at beskytte det danske landbrug og de danske forbrugere mod konsekvenserne af den globale opvarmning.

Forskerne har fået penge fra Fødevareministeriet til at finde sorter overalt i verden, der kan bruges til dyrkning i det Danmark, vi forventer at stå i omkring år 2050. Det er sandsynligvis et dansk klima, der er varmere end i dag og hvor vinteren er mere regnfuld.

»De klimaforandringer, Europa vil opleve de næste 40 år, vil få drastiske konsekvenser for landbruget. For danske landmænd vil varmere somre blandt andet betyde, at hvedeproduktionen må forventes at falde, hvis man holder fast ved de nuværende sorter. Derfor prøver vi allerede nu at finde velegnede afløsere, der i højere grad kan modstå tørke«, siger en af forskerne, professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.

De danske landmænd slipper formentlig billigt i forhold til sydeuropæiske kolleger, vurderes det i en ny rapport fra forskningsnetværket Cost 734, der beskriver forventningerne til fremtidens landbrug i de europæiske lande i 2050.

Mange steder, fx i Spanien, vil man kunne afhjælpe problemet med varmere somre ved at rykke dyrkningsperioden frem, så man dyrker flere vinterafgrøder og færre vårafgrøder:

»Det er en udmærket strategi, men den kræver som sagt, at vinteren ikke er alt for hård. Den samme strategi vil i øvrigt også blive aktuel for landmænd i det nordlige Europa, herunder i Danmark «, siger Jørgen E. Olesen.

Formentlig vil det i fremtiden også kunne betale sig at dyrke helt andre afgrøder, understreger Jørgen E. Olesen:

 »Det varmere klima vil eksempelvis gøre det mere attraktivt at dyrke majs til svinefoder - for majs giver et større udbytte end den hvede, danske landmænd i dag dyrker til deres svin.

Det har man gjort i Belgien, hvor kernemajs nu optager 20 procent af det samlede kornareal.

Kilde: Politiken, 17. januar, viden, side 1