Januar

Hvede klædes på til fremtiden

25. januar 2010
En række forskere er gået igang med at forberede fremtidens hvede, som skal kunne tåle de klimaforandringer vi allerede idag kan mærke. Dette skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Risiko for oversvømmelse fra hav og fjorde skal vurderes

25. januar 2010
Bekendtgørelse om vurdering af risiko for oversvømmelser fra have og fjorde har været i høring.

Klimaplan i Odense Kommune

22. januar 2010
Odense Kommune har vedtaget et forslag til en kommunal klimaplan, som skal sikre kommunen en position som en af de mest klimavenlige byer i Europa.

"Vand i byer" skal redde byer fra oversvømmelse

22. januar 2010
Et nyt partnerskab "Vand i byer" skal tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder, som klimaforandringerne truer med.

Nye sorter til dansk landbrug?

19. januar 2010
Ændrede nedbørsmønstre og stigende temperaturer vil præge fremtidens klima. Nu skal en række danske forskere finde frem til fremmede sorter, der kan gøre det godt i fremtidens danske klima. Det skriver Politiken.

Taggartnernes tag bliver snart grønt

19. januar 2010
Grønne tage har nu også i danske klimadebatter fået sit gennembrud. En ny forening, Danske Taggartnere, sætter fokus på dette, skriver Grønt Miljø.

Klimaændringer og vandplaner

15. januar 2010
Der er ikke i regeringens vandplaner taget stilling til begrebet klimatilpasning. Politiken redegør i en artikel for uenighed mellem forskere og politikere om behovet for at klimatilpasse vandplanerne

Nyt varslingssystem for pollenallergikere

15. januar 2010
Et forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Folkesundhed og DMU, Aarhus Universitet samt Astma-Allergiforbundet, skal lave forbedrede modeller for udbredelsen af pollen i Danmark

CONWOY

15. januar 2010
Hvad vil de forventede klimaforandringer betyde for havene og de ferske vandes tilstande i og omkring Danmark? Dette spørgsmål behandler forskningsprojektet CONWOY

Velfærdsøkonomisk analyse, økonomisk bæredygtighed og kriterier for retfærdig fordeling mellem generationer

15. januar 2010
Projektet er samfundsfagligt. Der anlægges en økonomisk filosofisk tilgang til problemstillingen, idet bidrag fra både velfærds- og ressourceøkonomien, den politiske filosofi og populationsetikken inddrages.
Viser 1 - 10 ud af 17