Del artikel Print
Kæmpestrømper sikrer de danske jernbaner

Kæmpestrømper sikrer de danske jernbaner

Flere gange i de seneste år er jernbanedæmninger skredet sammen i forbindelse med ekstremregn. Nu er Banedanmark i gang med en storstilet renovering, det skriver fagbladet Licitationen.

Banedanmark konstaterede således flere og flere dæmningsskred både i 2007 og 2008. Heldigvis er der ingen personskader sket i forbindelse med skreddene, men det beror på tilfældigheder. Hvis dæmningerne var skreddet i forbindelse med belastningen fra et tog, ville konsekvenserne have været alvorlige. Klimaforandringerne vil sandsynligvis medbringe flere kraftige regnskyl, og det kan øge riskikoen for skred.

Et af problemerne med dæmningerne, som i realiteten er jordvolde, er rørunderføringerne, der stammer tilbage fra jernbanerne oprindelse for ca. 100 år siden. Rørene smuldrer og risikerer dermed at underminere hele dæmningen.

Banedanmark, der har ansvaret for de danske jernbaner, iværksatte derfor tilbage i 2008 en handlingsplan for de danske jernbanedæmninger, for at finde frem til de mest sårbare dæmninger med henblik på at removere dem.

Geoteknikere har vha. af viden om jordbundsforhold, opladenes form og andre terrænforhold fundet frem til en række udsatte dæmninger, som Banedanmark nu er i gang med at udbedre.

48 meter lange glasfiberstrømper

En af metoderne til at udbedre dæmningerne er at lægge såkaldte 'linere' eller mammutstrømper med diametre på op til 1,6 meter ind og stabilisere de gamle afvandingsrør. Linerne er lavet af glasfiber og polyester og har en betydelig styrke, der gør dem velegnede under veje og jernbaner. Linerne kan installeres ved hjælp af trykluft, så man behøver ingen udgravning, og derfor ingen indstilling af togtrafikken.

Linerne produceres på en fabrik i Sverige, der ejes af entrepenørfirmaet Arkil A/S og installeres af et dansk firma ved navn Inpipe Danmark. I 2009 udførtes fem installationer for Banedanmark. De to største mammutlinere blev installeret på Sjælland i efteråret. Den ene i Birkerød, hvor en 48 meter lang liner med varierende diameter fra 1 til 1,3 meter. Den anden i Gøderup ved Ringsted, hvor der er installeret en af de helt store med op til 1,6 meter i diameter og 34 meter i længden.

Billede: Lineren på plads. Foto: knud Fryland
Her ligger den færdige liner i rørunderføringen klar til at modstå kraftig belastning. Foto: Knud Fryland

Kilde: Artikel i fagbladet Licitationen, 18. februar 2010.