August

Rekordår for dræbersnegle truer

30. august 2010
Skov og Natur frygter at dræbersneglen vil invaderer Danmark i 2011. Dette skyldes den meget våde sensommer vi har oplevet i år.

Mere nedbør som forventet

29. august 2010
Politiken skriver, at DMI nu har beregnet gennemsnitsnedbøren for den seneste 20-års periode. Årsnedbøren er steget 4,4 % sammenlignet med normalperioden 1961-90.

Lolland har fokus på klimatilpasning

26. august 2010
Lolland Kommune tager højde for klimaforandringerne i forslag til kommuneplan. Planen indeholder mange kreative forslag til klimatilpasning.

EU’s fiskeriregulering under pres pga. klimaændringer

26. august 2010
Vandtemperaturen i de europæiske farvande er steget, og det får fiskearter som makrel og torsk til at søge mod nord. Denne udvikling lægger pres på EU's regulering af fiskeriet, skriver Politiken.

Klimaændringer er godt for landbruget

25. august 2010
Klimaforandringerne påvirker landbruget, og det kan betyde bedre betingelser for vin- og majsproduktion, mens hveden får det sværere. Det er både godt og skidt for vinbonden i Kalundborg.

Flere kloakoverløb kan forurene drikkevandet

25. august 2010
I Fremtidens klima forventes flere kraftige regnskyl, hvilket kan medføre kloakoverløb. Den situation kan forurene drikkevandet, idet løbsk kloakvand kan trænge ind i drikkevandstanke. Det skriver 24 timer.

Oversvømmelser skal planlægges

22. august 2010
Helhedsorienteret tænkning og planlægning kan skåne mange bygninger, veje og kældre for oversvømmelser i fremtiden.

Klimatilpasning tænkes ind i Randers havn

20. august 2010
Randers by er en udfordring at klimatilpasse, da byen er placeret rundt om en havn, skriver Randers Amtsavis.

Nyt grønt tag i Ørestad vinder pris

19. august 2010
Nyt stort boligbyggeri i Ørestaden har vundet prisen "Årets bedste grønne tag", for byggeriets store skrå mosbelagte tagsider.

Sundhedsstyrelsen advarer om risici ved oversvømmelserne

16. august 2010
Sundhedsstyrelsen advarer om sundhedsfare forbundet med oversvømmelserne, som de seneste dage har ramt Danmark.
Viser 1 - 10 ud af 24