Del artikel Print
WHO konference om miljø og sundhed

WHO konference om miljø og sundhed

Klimaændringer og sundhed højt på dagsordenen ved WHO’s ministerkonference om miljø og sundhed i Parma, Italien, 10.-12. marts 2010.

De europæiske regeringer har på WHO's ministerkonference om miljø og sundhed i Parma, Italien, forpligtet sig til at integrere sundhedsaspekter i indsatser til begrænsning af og tilpasning til klimaændringer inden for alle sektorer. Dette er en del af en omfattende plan om at reducere de miljømæssige risici for sundhed i de kommende år.

Mere og mere peger på, at klimaændringer bidrager til en stigning i hyppigheden af naturkatastrofer, såsom hedebølger, oversvømmelser og tørke. Siden 1990 har den Internationale Katastrofe Database (EM-DAT) registreret mere end 1200 natur begivenheder i den europæiske WHO-region, hvor over 48 millioner mennesker blev påvirket, og som forårsagede mere end 112.000 dødsfald og hvor man anslog et tab på mere end 241 milliarder amerikanske dollars.

Det fremtidige arbejde kan baseres på et dokument udarbejdet af en arbejdsgruppe i WHO regi: "Protecting health in an environment challenged by climate change: European Regional Framework for Action ", Dokumentet er en omfattende og dækkende samling af forslag til trinvise aktiviteter og prioriteringer i en koordineret international og national indsats.