Del artikel Print
Skovflåt med farlig smitte kan sprede sig i Danmark

Skovflåt med farlig smitte kan sprede sig i Danmark

Klimaforandringerne medfører øget forekomst i Danmark af skovflåt smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE)

For nylig blev en skov arbejder ved Tokkekøb Hegn i Nordsjælland smittet med TBE båret af en skovflåt. Det er det hidtil første ekspempel på en smittet dansker udenfor Bornholm, hvor flåter længe har været smittet med TBE.

Nu kan smitten være på vej vestpå til området omkring Kalundborg og Nordjylland. Det siger den engelske forsker Sarah Radolph fra Oxford Universitetet, der i forvejen havde udpeget området i Nordsjælland, hvor skovarbejderen var blevet smittet.

«Smitten kan dog komme og gå. Det er uvist, om forudsigelsen holder stik og hvor mange år, der i givet fald går,» siger Per Moestrup Jensen fra KU-Life.

Klimaændringer påvirker udbredelsen
Lokale klimaforandringer, fugt- og temperaturforhold afgør, hvor flåterne får gode vækstbetingelser i fremtiden og derfor er de førnævnte områder udsatte.

Flåter i Sverige og Baltikum har været smittet af TBE i flere år. Derfor anbefaler læger, at skovarbejdere og andre, der opholder sig meget i naturen, lader sig vaccinere mod TBE i de værst udsatte områder.

Sidste år smittedes et rekord-stort antal mennesker på over 200 med TBE i Sverige, hvor man også mener, at klimaændringerne øger udbredelsen. Konsekvenserne af infektionen er for ca. 10 % af de smittede lammelser, og infektionen kan i sjældne tilfælde være dødelig