Del artikel Print
Ny kystplan for Slagelse

Ny kystplan for Slagelse

Den nye Kystplan 2009 skal være kommunens og borgernes praktiske værktøj i forbindelse med kystbeskyttelse

Slagelse Kommune var hårdt ramt af højvandet i november 2006 og den kommune, der fik udbetalt størst erstatning fra Stormrådet.

Klimaforandringer kan øge sandsynligheden for lignende hændelser i fremtiden. Derfor har kommunen nu udarbejdet Kystplan 2009. Planen skal hjælpe kommune og borgere med at håndtere risikoen for oversvømmelser og erosion langs kysten.

Kystplan 09 er et praktisk værktøj. Den belyser lovgivning og praktiske sagsgang ved kystbeskyttelse. Den beskriver de fysiske forhold ved kysterne og vejleder om kystbeskyttelsesanlæg og om  højvands- og digekoter.

Der er desuden en grundig beskrivelse af hele kystlinjen og af de eksisterende sager og mulige problemer i de enkelte områder.

Slagelse Kommune har en kyststrækning på over 180 km med natur, byer og sommerhusområder.