September

Forskning om klimatilpasning af skovforvaltning

30. september 2009
Et nyt internationalt forskningsprojekt med deltagelse af Skov & Landskab, KU-Life, skal udvikle nye analysemetoder, som skovforvaltningen kan bruge til at tilpasse sig fremtidens klima.

Radar kan styre kloakken

29. september 2009
Projekt viser, at nye præcise radarmålinger af kraftig sommernedbør kan forebygge oversvømmelser af kloakker ved at indgå lokalt i vandforvaltningen.

Torsken flygter fra Nordsøen

28. september 2009
Den globale opvarmning får torskene til at flygte mod nord og væk fra Nordsøen, skriver Berlingske Tidende på baggrund af ny undersøgelse

Ny kystplan for Slagelse

24. september 2009
Den nye Kystplan 2009 skal være kommunens og borgernes praktiske værktøj i forbindelse med kystbeskyttelse

DCCA

24. september 2009
Danske kyster og klimatilpasning (DCCA) er navnet på et nyt forskningsprojekt, der handler om udviklingen af fremtidens kystbeskyttelse.

Skovflåt med farlig smitte kan sprede sig i Danmark

22. september 2009
Klimaforandringerne medfører øget forekomst i Danmark af skovflåt smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE)

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning

18. september 2009
Der er nu igangsat et projekt om tværgående national samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning. Alle 11 sektorer fra klimatilpasnings-strategien skal undergå en screening. Projektet forventes afsluttet medio april 2010

Forebyggelse af oversvømmelser - Metoder til at forudsige skader fra vandstrømme i og nær vejnettet i lavlandsområder (SWAMP)

17. september 2009
Formålet med projektet er at udvikle en GIS-baseret model, der kan forudsige ”blue spots” på vejnettet (områder på vejnettet hvor vandet samler sig under ekstreme nedbørsforhold).

Black, Blue & Green – Integreret infrastrukturplanlægning som forudsætning for bæredygtige håndtering af byens vand.

17. september 2009
Black, Blue & Green-projektet handler om at integrere byens afvandingssystemer med byens grønne infrastruktur.

Påvirkninger og tilpasninger til klimaændringer i af planteavls-systemer, IMPACT

17. september 2009
Menneskeskabte klimaændringer forventes primært at medføre positive virkninger for landbrugets produktivitet i Nordeuropa, idet der vil kunne dyrkes nye afgrøder og sorter med større produktion og nye, egnede områder vil kunne inddrages til dyrkning.
Viser 1 - 10 ud af 23