Del artikel Print
"Er du parat til stormflod?"

"Er du parat til stormflod?"

Danskerne kan på offentlige hjemmesider simulere oversvømmelser og 100 års storme på egen matrikel. Det vil påvirke priser på ejendomme og forsikringer, spår Weekendavisen.

Klimatilpasning.dk viser effekten af klimaændringer på et digitalt danmarkskort. Her kan alle interesserede se, hvordan DMI og FNs klimpanel forudser ændringer i "temperatur, nedbør, grundvand, vind og skydække" i fremtiden, skriver Weekendavisen. 

Det fremgår, at man ikke kan simulere oversvømmelser på klimatilpasning.dk, men det kan man på DRs hjemmeside og på Nyborg- og Kerteminde Kommunes hjemmesider. 

Det rejser spørgsmålet om hvilke konsekvenser, det har, at offentliggøre denne type information. "Et detaljeret risikokort over Danmark er måske nødvendigt for nationens klimaberedskab, men ingen kender konsekvenserne af at offentliggøre den type oplysninger", skriver avisen.

Forsikringsbranchen er begyndt at skele til klimasimuleringerne og anvende risikokort til at udregne individuelle forsikringspræmier.

Steen Winther-Petersen, som er formand for Dansk Ejendomsmægler-forening, mener ikke at klimaproblematikken har ramt boligmarkedet endnu, men siger til Weekendanvisen: "Hvis de informationer først bliver offentligt tilgængelige, vil det påvirke markedet på lang sigt. Der vil højst sandsynligt også komme et krav til mæglerne om, at de skal oplyse det til potentielle købere".

Terrænmodeller
De nuværende internetportaler, med mulighed for at beregne stormfloder, er baseret på terrænmodeller. Kort- og Matrikelstyrelsen har lavet en model for Danmark, hvor målepunkterne ligger med halvanden meters mellemrum. Det giver en høj grad af præcision, men modellen indeholder ikke kloakker og afløb, og der er ingen naturlig nedsivning. "En terrænmodel viser landet, som var det lavet af glas. Hælder man vand ud over den, fordeler det sig derefter". 

Greve Kommune er en af de danske kommuner, som i de sidste ti år har været værst ramt af oversvømmelser, og er idag en af kommuner, der er længst fremme, når det gælder klimatilpasning. Birgit Paludan, Hudrauliker i Greve Kommune, advarer mod den forsimpling, der ligger i beregninger baseret på terrænmodeller. "Skal man danne sig et billede af den reelle sårbarhed, er man nødt til at lave en model, der er langt mere detaljeret", siger Birgit Paludan til Weekendavisen. 

Ole Mark, Forsknings- og udviklingschef hos DHI, mener vi er nødt til at tage fat på debatten: "Man kan ikke putte med den viden, vi har om effekter af klimaændringer. Borgerne har krav på at vide, hvad der reelt kan ske", siger han. 

"Når man skal kortlægge hele Danmark, så anvendes der simplificerede metoder, og det er ikke den endegyldige sandhed, man får at se. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser den slags kort har for samfundet. Hvad betyder det for borgerne, når de kan se deres huse stå under vand? Man ved det ikke, men vi er nødt til at tage hul på debatten, for kortene viser en reel risiko, og den er vi nødt til at diskutere og forholde os til", siger Ole Mark til Weekendavisen.

Kilde: Weekendavisen den 16. oktober 2009, SAMFUND, side 3.