Del artikel Print
Lovforslag om oversvømmelser

Lovforslag om oversvømmelser

Miljøministeren fremsætter lovforslag, der gennemfører EUs oversvømmelsesdirektiv.

Danmark skal have planer og beredskab klar, så myndigheder kan håndtere ekstreme oversvømmelser.

 

Miljøminister Troels Lund Poulsen fremsætter derfor lovforslag, som sigter på at opnå bedre styring af risikoen for ekstreme oversvømmelser. Lovforslaget gennemfører EU's oversvømmelsesdirektiv.

Miljøministeriet har ansvaret for planlægning i forbindelse med ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer, mens planlægning i forbindelse med ekstreme oversvømmelser fra havet hører under Transportministeriet.

Ifølge lovforslaget skal By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre udpege de områder, der risikerer ekstreme oversvømmelser fra vandløb, og udarbejde kort, der viser omfanget. Kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner, der begrænser konsekvenserne af sådanne oversvømmelser. Planerne skal revideres hvert 6. år.

 

Loven ventes at træde i kraft den 26. november 2009.