Del artikel Print
Dansk nøglerolle i landbrugs-forskning

Dansk nøglerolle i landbrugs-forskning

Dansk forskningscenter får tildelt administrationen af et nyt globalt forskningsprogram om klimatilpasning af landbruget.

Et nyt globalt forskningsprgram CCAFS, Challenge Program on Climate Change, Agriculture and Food Security, skal ledes under dansk administration nemlig Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet -LIFE, skriver Effektivt Landbrug.

Programmet vil omhandle klimatilpasning af det globale samfund og sætter særligt fokus på Indus-Ganges sletten og Vest- og Østafrika, som alle tre er områder i højrisikozonen for oversvømmelser og tørke, som  følge af klimaforandringer.

Med udgangspunk i, at klimaforandringerne rammer ulandssamfund hårdest, da disse har stor afhængighed af jordbrug og fiskeri, er programmets formål er bl.a. at sikre en målrettet forskning til udvikling af småbønders landbrug under klimaforandringerne og skabe en stabil udvikling af landbruget for fødevareforsyningen. 

Professor ved Institut for Jordbrug og Økologi på LIFE og medlem af FN ´ s klimapanel , John R. Porter, mener at forskningsprogrammet giver dansk forskning mulighed for at yde bidrag til en af de allervigtigste udfordringer i fremtiden, nemlig de globale klimaændringer og den globale fødevareforsyning, skriver Effektivt Landbrug.

Åbningen af forskningsprogrammet finder sted i Konsistoriums Mødesal på LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet, på fredag kl. 9.45-10.15 på Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg.
 
Kilde: Effektivt Landbrug den 28.  oktober  2009, sektion 1, side 4.