Oktober

Klimaændringer forlænger ikke altid planternes vækstsæson

30. oktober 2009
Mange plantearter kan ikke øge deres vækstsæson mere end et begrænset tidsrum, viser ny forskning.

Klimaændringer bliver en plage for allergikere

28. oktober 2009
Når temperaturen stiger i Danmark kan dette medvirke at nye planter inviterer sig selv indenfor; planter med pollen, der kan medføre en voldsom allergi.

Dansk nøglerolle i landbrugs-forskning

28. oktober 2009
Dansk forskningscenter får tildelt administrationen af et nyt globalt forskningsprogram om klimatilpasning af landbruget.

Lovforslag om oversvømmelser

27. oktober 2009
Miljøministeren fremsætter lovforslag, der gennemfører EUs oversvømmelsesdirektiv.

Fugletrækket tilpasser sig klimaændringerne

22. oktober 2009
Trækfuglene ankommer til Danmark op til flere uger tidligere om foråret. Enkelte arter dropper endda turen sydpå og tilbringer vinteren her eller andre steder i Europa.

Proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

20. oktober 2009
DANVA har udgivet en vision om proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og samtidig er der i samarbejde med KL udgivet en inspirationsguide.

Det handler om forsyningssikkerhed

19. oktober 2009
Klimaforandringerne har påvirket forsyningssikkerheden i elbranchen. Dette har NRGI nu gjort op med og arbejder fortsat med af øge forsyningssikkerheden.

Danmark - et klassisk vinland?

18. oktober 2009
Vinproduktionen kan få et langt større potentiale i Danmark, når klimaforandringerne medfører et varmere klima. Dette skriver Politiken.

Rustet til oversvømmelser

16. oktober 2009
Borgerene i Reersø har taget beredskabsarbejdet i egen hånd, når vandet i havet stiger.

"Er du parat til stormflod?"

16. oktober 2009
Danskerne kan på offentlige hjemmesider simulere oversvømmelser og 100 års storme på egen matrikel. Det vil påvirke priser på ejendomme og forsikringer, spår Weekendavisen.
Viser 1 - 10 ud af 27