Del artikel Print
Kommuner til kamp mod monsterregn

Kommuner til kamp mod monsterregn

En rundspørge blandt landets kommuner, viser at et flertal af kommunerne planlægger store investeringer i klimaløsninger, når de skal tilpasse kommunen til ekstrem nedbør.

I år 2100 vil vi få 20-40% flere hændelser med ekstrem nedbør, den såkaldte "monsterregn", end vi fik i 1990. Det forudsiger Danmarks Meteorologiske Institut på baggrund af FN' klimapanels (IPCC) klimascenarier.

Det har fået Kommunernes Landsforenings, KL's, nyhedsbrev Momentum til at lave en rundspørge blandt landets teknik- og miljøchefer i kommunerne. De blev bl.a. spurgt, hvor parate kommunerne er til fremtidens nye nedbørsmønstre. Resultatet viser, at allerede nu planlægger 65% af kommunerne ekstraordinære investeringer i foranstaltninger, som skal afhjælpe konsekvenserne af store mængder nedbør. Den gængse måde at løse problemerne ville være at udbygge kloakkerne. 

Den rådgivende ingeniørvirksomhed, Rambøll, har beregnet, at det vil koste hver kommune et tocifret millionbeløb at tilpasse sig til klimaforandringerne, når der tages udgangspunkt i det værst tænkelige scenarie.

Det er dog ifølge Peter Steen Mikkelsen, lektor ved Institut for Vand- og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet,  ikke blot en særdeles dyr, men også en dårlig løsning kun at tænke i udbygning af kloakker. Kommunerne bør også tænke i alternative løsninger, som kan undgå eller forsinke, at regnvandet havner i kloakken.

Mange kommuner tænker allerede i alternative løsninger. Det gælder bl.a. Københavns kommune, som i de seneste 10 år har bygget 10 store forsinkelsesbassiner for regn- og spildevand. Kommunen vil også fremover bruge parker, grønne områder og fodboldbaner som midlertidige regnvandsbassiner.

I Odense har man opkøbt syv hus i et områder, som gentagne gange har været plaget af oversvømmelser.