Del artikel Print
Ny analyse af klimatilpasningsstrategier i Europa

Ny analyse af klimatilpasningsstrategier i Europa

En ny rapport fra det europæiske netværk: Partnership for European Environmental Research (PEER) analyserer klimatilpasningsstrategier europæiske lande. Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus universitet har bidraget til rapporten.

Rapporten "Europe Adapts to Climate Change: Comparing National Adaptation Strategies" analyserer kritisk status for de nationale tilpasningstrategier i EU-medlemslandene og identificerer en række muligheder for at styrke den videre proces omkring implementering af tilpasningsstrategierne i de pågældende lande.

Rapporten konkluderer, at der er presserende behov for ny forskning i klimatilpasning, der kan forbinde forskning med de politiske behov lokalt, regionalt og i samfundenes sektorer. På nuværende tidspunkt dækker forskningen i klimatilpasning langt fra vidensbehovet. Rapporten peger på muligheder for at håndtere disse fremtidige forskningsbehov på en nationalt og internationalt koordineret facon, der baner vejen for at udforme og implementere tilpasningspolitikker på et forbedret vidensgrundlag. 

En anden af rapportens konklusioner er, at det er nødvendigt at kommunikere og øge bevidstheden for at få bred opbakning til tilpasningstiltag og for at hjælpe med at tilpasse sig. Endelig påpeger rapporten, at klimatilpasningsstrategierne har meget lidt fokus på at evaluere de effekter, der opnås som konsekvens af en gennemførelse af de konkrete klimatilpasninger.