Del artikel Print
Klimaforandringer vil påvirke det danske grundvand

Klimaforandringer vil påvirke det danske grundvand

I Jylland vil grundvandsstanden stige og åerne vil få en større vandføring, mens der på Sjælland kan risikeres en formindskelse af grundvands-ressourcen, hvilket vil blive en udfordring for Hovedstadens vandforsyning.

Mere regn betyder ikke nødvendigvis mere grundvand. Grundvandsdannelsen er nemlig et komplekst sammenspil mellem bl.a. nedbør, vegetation og geologiske forhold. I Jylland vil den øgede vandmængde foruden kraftigere oversvømmelser resultere i øget afstrømning i åer, op til to meter højere grundvandsstand og vandstandsstigninger i søer og moser, skriver Politiken.

Især Jyllands mere sandede jorde hjælper det stigende grundvand på vej, lyder vurderingen fra forskere fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland):

»Udviklingen er allerede i gang, vi oplever flere voldsomme regnvejr, og grundvandstanden er meget høj flere steder. Vores forskning viser, at den årlige nedbørsmængde i Vestjylland er steget med 2-300 mm de seneste 100 år«, siger seniorforsker ved GEUS Torben O. Sonnenborg.

Mens Jylland får masser af vand, ser det anderledes ud på Sjælland, hvor regnvandet har sværere ved at trænge igennem de mere tætte lerlag. I stedet bliver vandet ved jordoverfladen, hvor det enten fordamper eller finder vej mod havet af dræn, grøfter og åer.

Kilde: Politiken 24/6 2009

Her på klimatilpasningsportalen, kan man se GEUS' modeller for grundvandsændringerne i et fremtidigt klima. Følg linket til højre.

I den seneste udgave af bladet 'geoviden', der udgives af Geocenter i København, sættes der fokus på klimaforandringernes konsekvenser for vandets kredsløb i Danmark, både i et historisk og fremtidigt perspektiv.