Del artikel Print
Hedensted Kommune fremlægger den klimatilpassede kommuneplan

Hedensted Kommune fremlægger den klimatilpassede kommuneplan

Hedensted Kommune i Østjylland fremlægger den 1. juli et forslag til kommuneplanen for 2009, og klimatilpasning har fået en central rolle i planlægningen af kommunens arealer.

I mange henseender står Hedensted Kommune over for typiske problemstillinger med det fremtidige klima. Kommunen har en kyststrækning ud mod Kattegat, hvor oversvømmelser kan true en række sommerhusområder og byen Juelsminde og Gesager Å har svært ved at slippe af med vandet ved kraftige nedbørshændelser.

Selvom problemerne ikke er ud over det sædvanlige, har kommunen valgt at tænke klimaforandringerne ind i kommuneplanen, som en del af Plan09 projektet 'den klimatilpassede kommuneplan'. Grundlæggende for planlægningen er modelberegninger på baggrund af det værste af IPCC's scenarier. Disse modelberegninger har vist, hvor kommunens mest udsatte områder er, og dette tænkes ind i planlægning.

De særligt udsatte 'klimahåndteringsområder' skal i fremtiden planlægges ud fra særlige retningslinjer, der gælder for lavbundsarealer, byer og tekniske anlæg. Dette indebærer bl.a., at nye byområder ikke bliver udlagt i risikoområder.

Udkastet til kommuneplan er administrationens udkast, som Hedensted byråd har på dagsordenen den 24. juni med henblik på efterfølgende offentlig høring 1. juli - 30. september 2009. 

Der er derfor endnu ikke truffet politisk beslutning om det udkast, der henvises til i højremenuen.