Del artikel Print
Vejle Kommune klimatilpasser

Vejle Kommune klimatilpasser

Et stort regnvandsbassin skal klimasikre Vejles indre by mod oversvømmelser, forårsaget af klimaforandringernes forudsagte store mængder nedbør.

Et stort projekt om at klimatilpasse Vejle midtby til fremtidens ekstreme regnhændelser skal nu i gang. Kommunen arbejder mod målet om at overholde kommunens serviceniveau, hvor oversvømmelser kun må forekomme én gang hvert tiende år. Dette vil kommunen formå at leve op til, ved at etablere et stort underjordisk regnvandsbassin, som skal opsamle den nedbør, der flader på overfladen.

Regnvandsbassinet bliver etableret ved samme teknik, som da Storebæltstunnelen blev boret ud, og der skal dermed bores et bassin på 600 kubikmeter, hvortil der yderligere skal bores i alt 230 meter rørledning vandret fra bassinet til andre eksisterende bassiner.

Kommunen valgte denne løsning, da den forekommer økonomisk overkommelig og er til mindst mulig gene for borgerne. Endvidere ser Vejle Kommune et fremtidsperspektiv i denne løsning, som evt. kan udvides med endnu større rør samt udvides til at etableres flere steder under bl.a. også private huse.


Kilder:
TV2 Syd, Regionale Nyheder kl. 22.20 den 9. juli 2009.
DR.dk, Regioner, Trekanten, Nyheder, Vejle den. 9. juli 2009.