Del artikel Print
Flybranchen skal tilpasses et turbulent klima

Flybranchen skal tilpasses et turbulent klima

Behovet for at klimatilpasse flyteknologien øges, da fremtidens klima skaber gode forhold for tordenvejr, som kan give kraftig turbulens under flyvninger.

Klimaforandringerne medfører mere turbulens på flyrejser i fremtiden. Dette fremgår af TV-avisen på DR1 den 27. juli. Den globale opvarmning betyder varmere luft, som udgør et godt grundlag for dannelsen af tordenskyer. Disse er en af kilderne til den turbulens, som passagererne kan mærke i fly. I følge Politiken.dk vil den øgede turbulens især opleves i de tempererede egne, hvor fx Danmark ligger. 

Turbulensen forekommer som et resultat af temperaturforskelle i luften. Med den globale opvarmning nær jordoverfladen og en køligere luft i de øvre lag øges risikoen for ustabil luft og forholdene for tordenskyer bliver gode. Tordenskyer dannes nemlig ved at luften over jordoverfladen opvarmes i forhold til den omliggende luft, hvorved den varme luft stiger til vejrs, da den varme luft vejer mindre end den kølige. Denne luftparcel vil i en fugtig luftmasse danne en sky (opnå mætningspunktet), som yderligere øger opstigningen af luften gennem frigivelse af kondensationsvarme og kan dermed udvikle sig til en tordensky. En sådan sky kan være flere kilometer bred i bunden og helt op til 20 kilometer høj. Ofte strækker de sig op til de omkring 10 kilometers højde, som er den højde hvor passagerflyvning foregår. Ekstrem turbulens omkring sådanne tordenvejr kan forventes at påvirke flyvningen i høj grad.

Tordenskyerne er ikke kun ubehagelige under flyvningen, men kan være direkte farlige tæt på jorden under start og landing, skriver Politiken.dk. Her kan nemlig forekomme så kraftige vindspring, at luften fx kan presse flyet så meget ned, at flyets motorer og udstyr ikke kan modstå de voldsomme påvirkninger og flyet slås dermed ned i jorden.

Flybranchen skal ruste sig til voldsommere tordenvejr
Det kan ifølge Ingeniøren derfor blive nødvendigt at tilpasse flyteknologien til fremtidens ekstreme klima. Ole Bøssing Christensens fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udtaler til Ingeniøren, at der ikke kun er tale om mere nedbør eller flere stormvejr, men også om at de allerede ekstreme uvejr bliver kraftigere. Risikoen for dannelse af tordenskyer vil især findes om sommeren, og samtidig med at sommersæsonen forventes at blive længere i fremtiden, er klimatilpasning af flyene noget, der skal tages hensyn til allerede nu.

Passagerer kvæstes pga. turbulens
Den 3. august blev alvoren af turbulens omkring fly demonstreret, da et amerikansk fly fra Continental Airlines måtte sikkerhedslande i Miami, skriver Berlinske Tidende. Flyet kom ud i så kraftig turbulens, at 30 ud af de 168 passagerer blev kvæstet pga. turbulens.


Kilder:
Politiken.dk den 27. juli.
DR1 TV-avisen den 27. juli 2009 kl. 21.
Ingeniøren den 3. juni 2009.
Berlinske Tidende den 3. august 2009.