Del artikel Print
FN's klimarapport er udkommet på dansk

FN's klimarapport er udkommet på dansk

Et af de senere års vigtigste klimadokumenter er nu tilgængeligt på dansk. Den meget efterspurgte viden om klimaforandringerne er dermed lettere tilgængelig for danskere.

DMI har gjort et af de senere års vigtigste klimadokumenter tilgængeligt på dansk. Der er tale om en oversættelse af et sammendrag, der blev udgivet af FN's Klimapanel IPCC i november 2007 efter arbejdet med IPCC's fjerde hovedrapport (AR4).

Udgivelsen sammenfatter IPCC's vigtigste konklusioner og usikkerheder om klimaforandringer på 28 sider og beskriver bl.a. årsagerne til klimaforandringerne, de fremtidige klimaforandringer, deres konsekvenser og muligheder for tilpasning og modvirkning.

 

Rapporten 'KLIMAÆNDRINGER 2007: SYNTESERAPPORT - Sammendrag for Beslutningstagere' er tilgængelig hos DMI.