Januar

Fredensborg Kommune opmåler kloakker

29. januar 2009
Fredensborg Kommune tager nu klimaforandringernes udfordringer på forskud. Første skridt mod klimatilpasningen af kommunen bliver tilpasning af kloakkerne.

Mariager Fjord bliver forsøgsmark i AQUARIUS

28. januar 2009
I et nyt stort EU projekt på tværs af seks lande i Nordsø-området skal landbrugs- og miljøorganisationer finde nye metoder til at udvikle et bæredygtigt landbrug, der både tilpasser sig til ændringer i klimaet og de stigende miljøkrav.

Danskerne blæser på klimaforandringer

26. januar 2009
De danske villaejere er uforberedte på klimaforandringerne, viser ny undersøgelse.

Overvågningsdata kan bruges som klimaindikatorer

20. januar 2009
Danmarks naturovervågningsprogram kan bruges til at dokumentere klimaforandringer

Rudersdal tænker i klimatilpasning

20. januar 2009
I Rudersdal Kommune er klima og energi kommet med på den politiske dagsorden. Kommunen vil både nedsætte CO2-udslippet samt afhjælpe kommende problemer.

Kloaknettet tilpasses i Aalborg

17. januar 2009
Kraftigere regnskyl sætter pres på kloaksystemerne i de danske kommuner. Derfor er man i Aalborg i gang med en storstilet udskiftning af ledningsnettet.

Københavns kommune vil have flere grønne tage

16. januar 2009
Haver på flade tage bliver mere og mere udbredt i verdens storbyer, og grønne tagpolitikker indføres i byer som Berlin og Beijing. Danmark halter bagefter, men Københavns Kommune overvejer nu at gøre eksemplet efter og indføre en grøn tagpolitik

FN's klimarapport er udkommet på dansk

14. januar 2009
Et af de senere års vigtigste klimadokumenter er nu tilgængeligt på dansk. Den meget efterspurgte viden om klimaforandringerne er dermed lettere tilgængelig for danskere.

Det 22. århundredes skove skal plantes nu

11. januar 2009
En fjerdedel af Danmarks skove er dårligt rustede til klimaændringer. Det er nødvendigt med en stor omlægning af danske skovbrug i løbet af de næste 50-80 år.

Ny tunnel skal sikre afløb mod oversvømmelser

7. januar 2009
Haderslev Kommune forbereder sig nu på konsekvenserne af klimaforandringerne ved at sikre afløb i udsatte områder mod oversvømmelser.
Viser 1 - 10 ud af 10